Browse pagesBläddra

Widgit Onlines sidor för bläddring bland dokumenten gör att du kan leta igenom och visa dokument på ett mer visuellt sätt.

De här sidorna fungerar utmärkt när elever ska hitta och läsa symboldokument på iPads och andra surfplattor.

Det finns två avdelningar för bläddring:

  • Bläddra bland alla - Här visas alla mappar och filer som du ser i dokumentlistan.

  • Bläddra bland publicerade - Här visas enbart publicerade mappar och filer. Du kan dela med dig av webbadressen till en publicerad mapp eller fil så att andra kan se innehållet.

Notera: Mappar som inte innehåller några dokument kommer inte att visas på bläddringssidorna.

Bläddra

browse buttons

Klicka på "Bläddra bland alla" eller "Bläddra bland publicerade" för att börja. Härifrån kan du sedan klicka på mappar för att öppna dem, och sedan på de filer du vill visa. Mer om att visa dokument

  När du är inne i en mapp, så finns det ytterligare två knappar som används vid navigering.
Knappen Hem tar dig tillbaka till rotmappen, medan knappen Upp tar dig tillbaka till mappen som du kom ifrån.

Folder iconsIkoner för mappar och dokument

Mappar visas som stora mappformade ikoner. Om du har lagt till en symbolikon till en mapp så kommer den att synas tydligt på mappen.

Documenmt icons

Dokument
visas antingen som en stor ikon med ett standardutseende av ett dokument, eller som en symbolikon om du har lagt till en sådan.

Välja en symbolikon

 För att välja en symbolikon för ett dokument eller en mapp, gå till dokumentlistan och klicka på ikonen Byt namn. I fönstret som öppnas, kan du söka i Widgits databas efter en symbol som du vill använda.

 Om en mapp eller ett dokument inte har någon symbolikon, kommer ikonen "Byt namn" att vara markerad med orange färg.

Gruppkonton

Användare med gruppkonto kommer att se några extra knappar vid bläddring.

group Browsing buttons

  • Mina filer - Här hittar du dina egna dokument från mappen "Mina dokument".

  • Delade filer - Här hittar du dokument från "Delade mappar.

  • Andra användares filer - Här hittar du dokument skapade av andra användare i gruppen.

Notera: Alla i gruppen kan se filer som har publicerats, men opublicerade filer kan du bara se som du har behörighet att se dem.

  • Admininstratörer ser alla opublicerade dokument

  • Managers ser opublicerade dokument som tillhör de användare de är ansvariga för

  • Användare ser inte andra användares opublicerade dokument