Create a document Skapa ett dokument

Klicka på knappen "Skapa ett dokument" för att öppna redigeringen och börja skriva ett nytt symboldokument.

 

 

 

Samma skrivfunktioner som i SymWriter 2

Symboldokumenten i Widgit Online är den webb-baserade versionen av SymWriter 2 (för Windows) och många av dokumentfunktionerna är samma som i programmet. Däremot är det vissa skillnader i hur en del av funktionerna används:

Byta text för en symbol

Användare av SymWriter 2 är förmodligen vana att använda tangenten "F11" som en genväg för att byta texten under en symbol.
För att göra samma sak i Widgit Online måste du även hålla ner tangenten "Alt: Alt + F11.

Du kan också använda ikonen Byt symboltexten i verktygsfältet, eller använda Byt symboltexten i menyn som du får upp genom att högerklicka på symbolen.

A paragraph photoLägga till bilder i stycket

 Bildarkivet har ersatts av ikonen Infoga bild i verktygsfältet. Genom att klicka på den här ikonen kan du lägga till dina egna foton och bilder, eller lägga till en symbol som en illustration i dokumentet.

Lägga till en bild i stycket kan göras genom att:

  • ladda upp en bild från din dator
  • söka efter en symbol i Widgit symbolbas

Ersätta en symbol med en bild

 replace a symbol

Du kan klicka på ikonen Ersätt symbol i verktygsfältet för att ladda upp en egen bild som ersättare av symbolen för ett ord.

Du kan också välja Ersätt symbol i menyn som du kommer till genom att högerklicka på symbolen.

Notera: Ladda bara upp bilder som du har tillåtelse att använda, speciellt om dokumentet som innehåller dem kommer att bli publicerat.

HudfärgerSkin Tones

Du kan välja hudfärg för symboler som visar personer.

Markera innehållet du vill ändra och klicka sedan på ikonen för hudfärg i verktygsfältet. Nu visas en liten ruta där du kan välja den hudfärg som ska användas.

 

Page BreaksSidbrytning

Med en sidbrytning kan du själv bestämma när du vill påbörja ny sida i dokumentet för att dela innehållet i dokumentet över flera sidor. Du hittar ikonen för att Infoga sidbrytning i verktygsfältet.

Lägga till länkar till webbsidortext with a link

 Du kan lägga till länkar till webbsidor i ditt dokument genom att använda ikonen Länk . Länkarna kan vara antingen till Widgit Online-dokument eller till andra webbsidor.

Tal

I verktygsfältet finns två högtalarikoner som kan läsa upp texten i ditt dokument:

Klicka på högtalaren för att få meningen uppläst. Klicka igen för att höra nästa mening.

För att höra den senaste meningen en gång till, klickar du på ikonen repetera tal.


För att välja en annan röst för uppläsning eller för att justera talhastigheten väljer du Inställningar för tal.

Om du har en mikrofon kopplad till din dator kan du använda funktionen Diktering för att med rösten skriva text och symboler i ditt dokument.

Klicka på ikonen Diktering för att börja, du kan nu tala direkt in i mikrofonen för att lägga in ord och symboler i ditt dokument. Klicka på OK eller Avbryt för att avsluta diktering

Notera: Dikteringsfunktionen är i dagsläget endast tillgänglig om du använder Google Chrome som webbläsare.

Teckensnitt

Du kan välja på flera olika teckensnitt i Widgit Online.

Standardteckensnittet är FS Me, som har tagits fram av Fontsmith för att öka läsbarheten för dem med inlärningssvårigheter, och som rekommenderas av Mencap.

Du har även tillgång till teckensnittet Open Dyslexic som har tagits fram för att öka läsbarheten för personer med dyslexi. Läs mer på opendyslexic.org.
Om du vill skapa arbetsblad i syfte att träna formandet av bokstäver med penna kan du använda teckensnittet PractiseWriting.

PractiseWriting är en modiferad version av teckensnittet Raleway Dots (copyright and licence).

FS ME
Font FS ME

OpenDyslexic
Font OpenDyslexic

PractiseWriting
Font PractiseWriting

Kopiera som bildCopy as Image

Du kan kopiera innehållet från dokumentet i Widgit Online och klistra in det som en bild i andra program som ex Microsoft Word eller PowerPoint. Markera innehållet du vill kopiera och välj sedan menyn Redigera, och välj alternativet Kopiera som bild. Nu visas det kopierade innehållet i en ny dialogruta. Där kan du högerklicka i bilden och välja att kopiera den till klippbordet.

Det kopierade innehållet kan sedan klistras in som en bild i det program där det ska visas.

Texten över eller under symbolernaText on Top

Som standard visas symbolerna ovanför texten men skulle du vilja ha texten ovanför symbolerna istället så kan du ställa in det så.

Välj menyn Format och alternativet Välj textplacering...

I dialogrutan kan du ställa in textens placering i förhållande till symbolerna. Du kan här också välja att spara din inställning som standard för alla dina nya dokument.

 

Skriv ut som PDF

print to pdfDu kan skriva ut dina dokument direkt i redigeringen. När du klickar på ikonen Skriv ut som PDF så skapas ett PDF-dokument i en ny flik i webbläsaren. Därifrån kan du sedan välja att skriva ut dokumentet.

Notera: Om du har ett prova-på-konto för Widgit Online kommer PDF-filer att innehålla en vattenstämpel som bakgrund på dokumentet. Vattenstämpeln visas inte när man har ett fullständigt abonnemang.

Inställningar för dokumentet

Du kan ändra inställningar för dokumentet under menyn Arkiv - Inställningar för dokumentet. Du kan välja att ställa in dokumentet för att passa A4 eller US Letter. Du kan också välja att göra dokumentet Liggande eller Stående samt välja bakgrundsfärg för dokumentet. När du gör en PDF av ditt dokument kommer dessa inställningar att användas. .