Create a gridSkapa ett rutnät

Widgit Online innehåller ca 200 mallar som du använder för att skapa rutnät med symbolmaterial som ex bildkort, arbetsblad och scheman.
Man kan också komplettera med ytterligare ca 45 mallar där man kan skapa tvåspråkigt material.

Du kan redigera de färdiga mallar och sedan spara som egna mallar.

Klicka på knappen "Skapa ett rutnät" för att komma till redigeringen och börja skapa symbolmaterial.

Välja en mall

Mallarna är sorterade i olika uppsättningar:

Flash cards Bildkort och Ordförråd
För att skapa bildkort, rutnät, ordförrådsblad, och meningar med en nyckelsymbol.
Activities Arbetsblad
För att göra spel, arbetsblad, matchningsövningar, tankekartor och diagram.
Timetables Scheman och Planering
För att göra dagsplanering, veckoplanering, kort för Nu och nästa, samt scheman.
Dual Language Templates Mallar för två språk
Med automatisk översättning kan du skapa tvåspråkigt material utifrån fler än 80 språk.
Communication Templates Kommunikation
Skapa kommunikationsböcker och överlägg till talapparater.
Avery Label Templates Avery etiktter
Mallar som passar olika storlekar på Averyetiketter.
Certificate and Reward Templates Diplom och belöningar
Mallar för att skapa olika material kring målsättning och belöning.

 

I meny till vänster klickar du på en uppsättning för att visa de mallar som ingår.

Du kan även se dina egna mallar från den här menyn.
Välj om mallen som du öppnar för redigering ska användas på svenska eller på engelska.

view modesMed den här knappen kan du välja att visa mallarna som större ikoner eller i en lista med mindre ikoner.

 

Klicka på en mall för att öppna den i redigeringen.

Markera celler

När du klickar i en cell blir den markerad vilket visas med en orange kantmarkering. När du har markerat cellen kan du sedan skriva i den, lägga in en symbol eller ändra cellens egenskaper. Du kan också markera fältet för symbolen alternativt texten var för sig, vilket visas med en blå kantmarkering, och då kan du ändra den delen av cellen separat.

Du kan markera flera celler samtidigt genom att:

  • klicka och dra med musen över flera celler
  • hålla nere Ctrl och klicka för att välja specifika celler
  • hålla nere Skift och klicka i två celler för att markera alla celler mellan dessa

 Markera allt i dokumentet med ikonen markera allt.

 Markera allt i rutnätet med ikonen markera rutnät.

Fylla i cellen

Mallarna är gjorda av rutnät där cellerna kan ha olika egenskaper för att du ska kunna skapa olika typer av symbolmaterial för inlärning, kommunikation mm.

När du skriver i en symbolcell kommer den att automatiskt fyllas i med en symbol. I Symbolväljaren till höger ser du alternativa symboler att välja på. Där kommer det att visas symboler för alla ord du skriver i cellen, och du väljer den symbol som passar bäst i sammanhanget.

symbol alternatives

Lägga till en extra symbol i cellen

I de fall du vill ha två symboler i samma cell kan du lägga till en extra symbol till den visade symbolen. Det kan ex vara två olika symboler med gemensam text eller för att du vill ha ett sammansatt ord som visas med två symboler.

symbol alternatives

Klicka i cellen och skriv "ställa undan" för att få den första symbolen.

 I symbolväljaren klickar du sedan på ikonen Lägg till en extra symbol i cellen.

Sök efter den andra symbolen "tvätta bilen" och klicka på den så kommer den att läggas in som en andra symbol, till höger om den första.

 Du kan sedan använda ikonen Byt symboltext om du vill ändra texten under de två symbolerna.

Tips: Du kan även använda den här funktionen för att lägga till foton eller bilder som du har i Egna bilder, som en extra symbol i cellen.

Klicka på Lägg till en extra symbol och välj sedan fliken Egna bilder för att välja den bild du vill lägga till.

HudfärgSkin Tones

Du kan välja hudfärg för symboler som visar personer.

Markera innehållet du vill ändra och klicka sedan på ikonen för hudfärg i verktygsfältet. Nu visas en liten ruta där du kan välja den hudfärg som ska användas.

 

 

 

Copy As ImageKopiera som bild

Du kan kopiera innehållet från dokumentet i Widgit Online och klistra in det som en bild i andra program som ex Microsoft Word eller PowerPoint.
Klicka på ikonen Kopiera som bild i verktygsfältet.

Nu kan du markera det innehåll i ditt rutnät som du vill kopiera och detta öppnas sedani en ny dialogruta. Där kan du välja att högerklicka och kopiera bilden. Det kopierade innehållet kan sedan klistras in som en bild i det program där det ska visas.

 

Textbrytning

När du skriver en längre text i cellen kan du välja på att visa det på två sätt:

Wrapping Off Textbrytning av
Din text visas på en rad och kommer att minskas för att få plats i cellen.
Wrapping On Textbrytning på
Placering och storlek på symbolen och texten kommer att anpassas för att bättre visas med längre text. Du behöver inte trycka Enter, du får automatiskt ny rad när det behövs.

 Klicka på ikonen textbrytning i verktygsfältet för att stänga av eller sätta på textbrytning för de markerade cellerna.

Justering av texten

align left align centrealign rightMed ikonerna för textjustering väljer du om texten i rubriken och celler ska justeras till vänster, höger eller centreras.

Text- och symbolstorlek

I de flesta rutnäten är text och symbolstorlek inställda på Auto. Det innebär att innehållet i cellen kommer att bli så stort som möjligt med en standardinställning för proportionen mellan symbolen och texten. Storleken som visas inom parentes indikerar den storlek som automatiskt ställts in.

Du kan själv ändra text och symbolstorlek med rullgardinsmenyerna. Du kan också ställa in egen storlek med valet Annan.

Symbollägen

Celler i ett rutnät kan ställas in i för att användas i olika lägen. Du kan byta symbolläge i en alla celler utom i rubrik och sidfot.

symbol modes
symbol only Enbart symbol
text only Enbart text
symbol above text Symbolen över texten
symbol below text Symbolen under texten

Fylla i många celler samtidigt

Du kan markera flera celler och sedan få dem att fyllas i samtidigt, vilket är användbart när du vill göra flera likadana kort för ex.memoryspel eller annat.

multiple cells

 Markera först allt i dokumentet med ikonen markera allt och börja sedan fylla i din text (utan att först klicka i en cell) så kommer alla cellerna att fyllas i samtidigt.

 

Kopiera innehåll till alla sidorna

Om ditt dokument innehåller flera sidor kanske du vill kopiera hela eller delar av det till de övriga sidorna, det kan gälla ex. innehållet i en eller flera celler, rubriken eller sidnumrering.

 För att göra detta fyller du i cellen/rutnätet så som du vill ha det. Markera sedan det som ska kopieras och tryck på ikonen kopiera till alla sidor i verktygsfältet.

Notera: denna funktion är inte möjlig att använda i vissa celler som har automatiskt ifyllt innehåll som ex i lotto-kort.

Vänd

flip symbolsDu kan vända på symboler i en cell, både horisontellt (spegelvändning) och vertikalt (upp och ner). Detta kan vara användbart när du gör arbetsblad liknande "En ska bort".

Cellens utseende

Du kan göra ändringar för utseendet för det flesta cellerna in en mall. Du kan:

background colour Byta bakgrundsfärg

border colourByta linjefärg

line thicknessByta linjetjocklek (ställs in i mm eller använd + och - knapparna)

rounded cornersSätta på eller av rundade hörn

shadowSätta på eller av skugga

Sidnummer

Du kan lägga till sidnummer och även sidnumrering för antalet sidor i rubriken eller sidfoten.
Ex. sida 2 av 4.

Infoga sidnummer eller skriv {{#}}

Infoga sidantal eller skriv {{##}}

Lägga till dina egna bilder

Du kan ladda upp och använda dina egna bilder för användning i rutnät.

Klicka på fliken Egna bilder till höger och sedan på knappen Ladda upp bild.

photographs

När du laddar upp en bild kommer du att kunna ge bilden ett namn och kan också lägga till taggar. Detta är frivilligt men kan göra att det blir enklare för dig att hitta bilden bland Egna bilder.

Du kan lägga till flera taggar genom att skriva ett kommatecken mellan dem, vilket kan hjälpa dig att organisera dina uppladdade bilder. Om du ex. laddar upp bilder på alla eleverna i klassen skulle du för en elev kunna skriva in taggar som Tamsin, årskurs 1, klass 1B.

Du kan också ladda upp och namnge dina bilder under Inställningar och Egna bilder . Här kan du också ta bort bilder från ditt bibliotek och byta ut gamla bilder mot nya.

När du vill lägga till en egen bild i ett rutnät klickar du först i cellen och sedan på den bild du vill använda under fliken Egna bilder. Du kan använda knapparna för rotation för att bestämma riktningen på bilden.

Notera: Ladda endast upp bilder som du har tillåtelse att använda, speciellt om dokumentet som innehåller dem kommer att bli publicerat.

Teckensnitt

Det finns ett antal teckensnitt att välja på i Widgit Online.

Standardteckensnittet är FS Me, som har tagits fram av Fontsmith för att öka läsbarheten för dem med inlärningssvårigheter, och som rekommenderas av Mencap.

Du har även tillgång till teckensnittet Open Dyslexic som har tagits fram för att öka läsbarheten för personer med dyslexi. Läs mer på opendyslexic.org.
Om du vill skapa arbetsblad i syfte att träna formandet av bokstäver med penna kan du använda teckensnittet PractiseWriting.

FS ME
print to pdf

OpenDyslexic
print to pdf

Skriva ut som PDF

print to pdfDu kan skriva ut dina dokument direkt i redigeringen. När du klickar på ikonen Skriv ut som PDF så skapas ett PDF-dokument i en ny flik i webbläseren. Därifrån kan du sedan välja att skriva ut dokumentet.

Notera: Om du har ett prova-på-konto för Widgit Online kommer PDF-filer att innehålla en vattenstämpel som bakgrund på dokumentet. Vattenstämpeln visas inte när man har ett fullständigt abonnemang.