Om Widgit Online

Credits

Utveckling

Simon Detheridge, Tim Down, Dan Yaxley

Widgitsymboler och design

Cate Rae, Guillaume Duclaud-Williams, Tom Jelley

Språkutveckling

Fredd Rae

Testkörning och teknik

James Attree, Mike Detheridge, Nikolett Falvy, Kim Hoffman

 

Publicerat av

Widgit Software
26 Queen Street
Cubbington
LeamingtonSpa
CV32 7NA
United Kingdom

+44 (0) 1926 333680

www.widgit.com

Copyright © Widgit Software 2016

Svensk version av

Symbolbruket AB | Hargdata AB
Östra Harg, Torpängen
585 91 Linköping

+46 (0) 13 71270

www.symbolbruket.se