Document pagesDokumentlista

När du har loggat in, kommer du till sidan "Dokument". På den här sidan kan du se och hantera dina dokument och mappar.

Sidan är delad i två sektioner:

  • mappmenyn till vänster
  • dokumentlistan till höger

När du väljer en mapp i mappmenyn till vänster så visas mappens innehåll i dokumentlistan till höger.

Tips: Kom ihåg att ibland titta i mappen  Utkast. Det är här du kan hitta dokument som har sparats automatiskt medan du har arbetat. Mer om automatisk sparning och utkast

Användare med gruppkonto har också tillgång till mappmenyn  Delade mappar.

Den här en plats som är till för att användare på samma gruppkonto ska kunna dela sina dokument med varandra.

Skapa dokument och rutnät

Klicka på knappen ‘Skapa ett dokument’ för att öppna redigeringen och börja skriva ett symboldokument.
Mer om att skapa dokument

Klicka på knappen ‘Skapa ett rutnät’ för att öppna mallarna och börja skapa ett rutnät med symboler.
Mer om att skapa rutnät

När du sparar ett dokument så kommer det att sparas i mappen du hade öppnat, när du påbörjade det nya dokumentet.

Hantera dokument

I dokumentlistan kan du se information om dina dokument och hantera dem på olika sätt:

 Markera Använd kryssrutorna för att markera filer.
 Namn/ Namn Klicka på filens namn för att öppna dokumentet för redigering.
 Byt namn Klicka på ikonen "Byt namn" för att byta namn på ett dokument eller en mapp, eller för att välja en symbolikon för det.
 Om ett dokument eller en mapp inte har en symbolikon, så kommer ikonen "Byt namn" att vara markerad med orange färg.
 Visa Klicka på ikonen "Visa" för att läsa ditt dokument, lyssna på det, skriva ut det eller publicera det.
 Visa PDF Klicka på ikonen "Visa PDF" för att se ditt dokument i ett PDF-format som även kan skrivas ut.
 Ladda ner

Klicka på ikonen "Ladda ner" för att ladda ner SymWriterdokument till din dator så att de kan användas med SymWriter 2.

Du kan också ladda ner rutnät till din dator men endast som backup eller för att kunna flytta dem till ett annat konto på Widgit Online.

 Publicerat Här visas en ikon för de dokument som har publicerats.
Senast ändrad Här ser du när dokumentet senast ändrades.

 

Du kan också använda knapparna ovanför dokumentlistan för att på olika sätt hantera dina dokument.

Flytta Flytta dokument till andra mappar
Kopiera Kopiera dokument till andra mappar
Ta bort Ta bort dokument (de flyttas då till mappen "Papperskorg")
Ladda ner Ladda ner dokument till din dator
Publicera Publicera dokument för att göra dem tillgängliga för andra
Gör privat Ta tillbaka publicering av dokument för att göra dem privata igen

Användare med gruppkonto kan ha begränsad tillgång till att hantera dokument i "Delade mappar". Det beror på vilka inställningar som har gjorts för användarna av gruppens manager eller administratör.

Automatisk sparfunktion

Widgit Online har ett system som sparar dina dokument automatiskt medan du skriver.
Det här innebär att om din webbläsare oväntat stängs ner eller om du förlorar din internetuppkoppling medan du arbetar, så kan du få tillbaka det mesta av ditt arbete.

Den automatiska sparfunktionen sparar ofta kopior av dokumentet du arbetar med till mappen  Utkast. Varje gång ditt dokument sparas automatiskt, syns en liten notis om detta uppe till vänster i redigeringsfönstret.

Utkast

Om du råkar stänga ett dokument utan att spara det eller av någon anledning inte hade möjlighet att spara så kan du hitta den senaste autosparade versionen i mappen Utkast.

Dokument i mappen Utkast har filnamn som består av det ursprungliga filnamnet samt tiden då det sparades automatiskt. Om du inte hade namngett dokumentet innan det stängdes, så kommer namnet att skapas från de första orden i dokumentet.

Du kan öppna dokument i mappen Utkast genom att klicka på dess namn, och sedan kan du fortsätta att skriva och spara det som vanligt.

  • Om du har sparat en tidigare version av dokumentet, så kommer den att ersättas när du igen sparar det automatiskt sparade dokumentet. Om du vill undvika detta, använder du funktionen "Spara som" och ger dokumentet ett nytt namn.

  • Om dokumentet som sparades automatiskt var ett nytt dokument, så kommer du att bli tillfrågad om ett namn när du sparar det.

drafts