Create a gridMallar för två språk

Mallarna för innehåll på två språk är ett tillägg du kan köpa från sidan Tillägg.
Du kan prova mallarna för två språk i 21 dagar utan kostnad genom att klicka på knappen Påbörja prova-på-period.

Materialet innehåller mallar där du enkelt via automatisk översättning kan skapa bl.a.bildkort och blad för ordförråd på två språk.

Klicka på knappen "Skapa ett rutnät" för att välja den mall du vill använda.

Välja en mall

dual language

Välj Mallar för två språk till vänster i listan över mallar.

Välj sedan någon av de 47 färdiga mallarna för att öppna den och börja fylla i innehåll i redigeringsläget.

pick a template

Välja språk

Alla mallarna för två språk kan visa texten på två språk:

  • Språk ett- som är det språk du har inställt som standard i Widgit Online
  • Språk två - det språk du vill översätta till

När du väljer en mall visas en dialog där du väljer vilket språk du vill använda som Språk två.

Klicka på Välj för att se de språk som finns tillgängliga för automatisk översättning. Det finns fler än 80 språk att välja på.

Många av språken ger också tillgång till en talad röst, dessa visas med en högtalarikon.

languages

Fylla i rutnätet och få automatisk översättning

Varje cell innehåller två textfält.

  • Språk ett (svenska)- den här texten används för att visa symbolen
  • Språk två (översättning) - här visas den översatta texten

Skriv in texten på språk ett så kommer ordet automatiskt att visas med en symbol.

symbolised text

align leftKlicka sedan på knappen Google Translate så kommer texten automatiskt att översättas.


Om du inte vill använda den automatisk översättningen kan du själv skriva in ordet i fältet översättning.

translated

Notera: Du kan översätta många celler samtidigt genom att markera cellerna eller hela rutnätet och sedan trycka på knappen Google Translate.

symbol modesPlacering av texter och symbol

Du kan placera innehållet i cellen på flera olika sätt:

symbol only Båda texterna nedanför symbolen
text only En text ovanför och nedanför symbolen
symbol above text Båda texterna ovanför symbolen
symbol below text Byt plats på texterna för de olika språken

symbol modesDölj eller visa

Du kan själv välja vilket innehåll i cellen som ska visas eller döljas, så att du kan skapa material som passar bra för olika syften.

symbol only Dölj eller visa språk ett
text only Dölj eller visa språk två
symbol above text Dölj eller visa symbolen

 

Markera text

Du kan ändra utseende på språk ett eller två samtidigt i alla celler.

Klicka på ikonerna för markering av text så markeras den motsvarande texten i hela dokumentet.

symbol only Markera all text för språk ett
text only Markera all test för språk två

select secondary elements

När texten är markerad kan du ändra textfärg, format och stil.

changes formatting

Inställningar

 Du kan byta språk två i dokumentet genom att klicka på ikonen för Inställningar.

Du kan också ställa in vad som ska hända när användaren klickar/trycker på symbolen i Visningsläge.

I visningsläge kan följande ske när man trycker på symbolen:

  • Läs upp texten för språk ett
  • Läs upp texten för språk två
  • Gör ingenting

Visningsläge

Du kan visa dokumentet antingen från dokumentlistan eller via Bläddra.

Om det finns tillgänglig talsyntesröst till språket kommer dokumentet att kunna läsas upp.

Talat stöd är särskilt användbart vid inlärning av nya begrepp

  • Klicka på språk ett för att lyssna
  • Klicka på språk två för att lyssna

I dokumentets inställningar väljer du vilket språk som ska talas vid klick på symbolen.