Riktlinjer kring e-säkerhet

Internet är ett öppet kommunikationsmedium, tillgängligt för alla hela tiden. Alla kan se information, skicka meddelanden, diskutera idéer och publicera material, vilket gör det både till en ovärderlig resurs för utbildning, affärer och social interaktion, men även en potentiell risk för unga och utsatta personer.

Lösenord och lösenordssäkerhet

Lösenord är en viktig del av internetsäkerhet. Det är viktigt att informera användarna om lösenordssäkerhet när de använder en onlinetjänst som Widgit Online. Här är några regler som användarna bör känna till och följa när de använder Widgit Online.

 • Avslöja inte lösenord för andra. Håll dina lösenord hemliga, även för vänner.

 • Använd alltid dina egna, personliga lösenord när du använder datorbaserade tjänster.

 • Byt lösenord så fort det finns minsta tecken på att ett system eller ett lösenord har blivit hackat.

 • Skriv inte upp lösenord på papper.

 • Lämna aldrig ut ditt lösenord till någon annan än till auktoriserad personal från IT-enhet om ett sådant behov uppstår. Se till att alla lösenord du i så fall lämnar ut blir ändrade omedelbart efter att ärendet är klart.

 • Lösenord måste innehålla minst fem tecken och vara svåra att gissa.

 • Användarnamn och lösenord för personal och elever som inte längre använder Widgit Online bör tas bort, och deras profil låsas omgående av en administratör.

Visat namn och användarnamn

Widgit Online använder användarnamn som en del av användarens offentliga webbadress. För att försäkra sig om att användarens fullständiga namn inte lämnas ut, se till att användarnamnet inte innehåller både för och efternamn.

Exempel: Hela namnet = Robert Jones                
Möjliga användarnamn:

 • rjones
 • robert
 • robertj
 • rj1
 • rja

Det är administratörens ansvar att se till att användarnamnen inte lämnar ut känslig eller konfidentiell information.

Publicering

På ett individuellt konto det automatiskt möjlighet att publicera dokument.

På ett gruppkonto har användarna möjlighet att publicera sina dokument om en administratör eller en manager har gett dem behörighet att publicera.

När ett dokument publiceras, så kommer det att synas offentligt på Internet.

Administratörer och managers bör noga överväga vilka användare som ska ha behörighet att publicera, särskilt när det gäller barn. För skolor rekommenderar Widgit att endast administratörer och managers har behörighet att publicera.

Det är kontots administratör och managers som är ansvariga för att användarna inte publicerar olämpliga dokument. Det inkluderar olämpliga bilder, texter och känslig/konfidentiell information såsom fullständiga namn, födelsedagar, adresser osv.

Foton och samtycke

Det är enkelt att ta digitala foton, och sedan kopiera och publicera dem - och därmed är de enkla att missbruka. Det är viktigt att komma ihåg att det inte alltid är lämpligt att ta foton på personer inom eller utanför det egna sammanhanget och sedan lagra dessa, utan att först fråga om tillåtelse och att överväga lämpligheten i detta.

Foton kan laddas upp till Widgit Online och placeras i dokument och rutnät. Dessa dokument är privata för användaren/gruppen såvida användaren inte har behörighet att publicera sina dokument. När dokument publiceras, så syns de offentligt på Internet. Administratörer och managers bör noga överväga vilka användare som ska ha behörighet att publicera, särskilt när det gäller barn. För skolor rekommenderar Widgit att endast administratörer och managers har behörighet att publicera.

Det är kontots administratör och managers som är ansvariga för att dataskyddslagar följs när dokument publiceras via Widgit Online.

Det är kontots administratör som är ansvarig för att inga foton används i Widgit Online utan tillåtelse från barnens föräldrar.

Kontroll från Widgit

Bilder
Widgit kontrollerar bilder som laddas upp till Widgit Online. Om opassande bilder upptäcks, eller om det är något allvarligt problem med ett konto, så kommer kontot att låsas. Om ett konto har blivit låst så kommer Widgit att kontakta användaren eller gruppens administratör.

Copyright
Widgit kontrollerar inte överträdelser av copyrightlagar när det gäller uppladdade bilder. Det ansvaret tillhör kontots administratör.

Skrivet innehåll
Widgit kontrollerar inte dokument för att hitta olämpligt skrivet innehåll. Det ansvaret tillhör kontots administratör.