Gruppkonton

Ett gruppkonto är ett konto på Widgit Online med flera användare, och där man enkelt kan jobba tillsammans och dela dokument. Olika användare i gruppen kan tilldelas olika roller och behörigheter.

Det finns tre olika nivåer av användare:

 • Administratörer
 • Managers
 • Användare

Administratören kan bestämma användartyp och behörighet för varje användare efter vad som är lämpligt och också anpassa kontot till era behov.

Inom en grupp är alla kombinationer av användartyper och behörigheter möjliga. Om man vill så kan till exempel hela gruppen bestå av administratörer, eller så kan det finnas en enda administratör och en blandning av managers och användare.

Administratörer

Administratör är den nivå som har störst befogenheter. Administratörer har möjlighet att lägga till nya användare till gruppkontot och det är också de som är ansvariga för hanteringen av abonnemanget. Administratörer har insyn i allt som rör gruppkontot. De kan låta användare bli managers och de kan välja vilken behörighet användare och managers ska ha.

Det är att rekommendera att en administratör för ett gruppkonto på en skola är en person som är lätt att kontakta och som använder Widgit Online regelbundet, till exempel en lärare eller en lärarassistent, snarare än en person på en IT-enhet lokaliserad på annan plats.

Managers

Managers kan skapa och hantera ett visst antal användare som tilldelats dem av en administratör. Managers har insyn över alla användare de är ansvariga för och kan även välja vilken behörighet som de ska ha.

Den här nivån kan vara användbar på skolor där en lärare kan bli tilldelad så många användare som de har i klassen. Medan administratörer ser alla användare och deras dokument så ser managers bara sina egna användare, vilket gör det mycket mer överskådligt att hantera filer och mappar.

Användare

Användare har begränsad behörighet och deras behörighet beror på inställningar som har gjorts av deras manager eller en administratör. Det här är den typiska nivån för elever. En manager eller administratör kan bestämma vilka elever som har behörighet att få skapa nya dokument, publicera dokument, eller ha sin egen mapp för Mina dokument.

Behörighet

Administratör
Administratörer har den högsta behörighetsnivån. De kan:

 • Skapa och redigera dokument i:
  • Mina dokument
  • Delade mappar
  • Alla användares och managers mappar
 • Publicera vilket dokument som helst samt göra dokument privata
 • Hantera ordlistor för sig själva och för gruppen
 • Bläddra bland alla dokument, även de som inte publicerats
 • Bläddra bland alla dokument som publicerats

Manager
Managers har den näst högsta behörighetsnivån. De kan:

 • Skapa och redigera dokument i:
  • Mina dokument
  • Delade mappar
  • Alla sina användares mappar
 • Publicera sina egna och sina användares dokument samt göra dessa dokument privata
 • Hantera sina egna ordlistor
 • Bläddra bland sina egna och sina användares dokument som inte publicerats
 • Bläddra bland alla dokument som publicerats

Användare
Användare har begränsad behörighetsnivå. De kan:

 • Skapa och redigera dokument i:
  • Mina dokument (om de har tilldelats en mapp för Mina dokument)
  • Delade mappar (om de har åtkomst dit)
 • Publicera sina egna dokument (om de har behörighet att göra det) samt göra sina egna dokument privata
 • Bläddra bland sina egna och delade dokument som de har åtkomst till) och som inte publicerats
 • Bläddra bland alla dokument som publicerats

Delade mappar

Den här mappen finns bara på gruppkonton. Den kan användas för att dela filer och mappar inom ett gruppkonto. Det är särskilt användbart för att få en överblick över och kunna hantera användarnas arbete utan att behöva leta på externa platser som ex en server på ett nätverk.

Mer om delade mappar