Gruppinställningar

Du kommer åt sidan Gruppinställningar genom att klicka på Inställningar i övre högra hörnet i Widgit Online, och därefter på Gruppinställningar längst uppe på sidan.

settings menu

Gruppinformation

Webbadress till gruppens publicerade filer Det här är webbadressen där hela gruppen kan dela sina dokument på Internet.

Gruppnamn

Det här är hela namnet på din grupp. Endast administratörer kan ändra gruppnamnet.

Grupp-ID

Det här är gruppens ID och är också en del av webbadressen för publicerade filer samt första delen på användarens inloggning, då man ej angett e-postadress.. Endast administratörer kan ändra grupp-ID.

 VARNING: Grupp-ID är en del av den offentliga webbadressen. Om du ändrar ert grupp-ID, så ändras adressen till alla publicerade sidor. Detta innebär att att om du tidigare har skickat en länk till någon så slutar den att fungera.

Antal användare

Den här sidan visar också det maximala antalet användare för din typ av konto samt hur många användare som har skapats.

T.ex. Kontot använder 92 av maximalt 150 användare


På sidan Gruppinställningar kan du också se en lista på alla användare och här kan du även skapa och redigera användare.

I användarlistan ser du en sammanställning av varje användares namn, behörighet, e-postadress, roll samt vem som är användarens manager.

users list


Mer om att skapa användare

Importera/Exportera CSV

Du kan lägga till, redigera eller ta bort flera administratörer, managers och användare samtidigt med funktionen för CSV-import. Mer om CSV-import.