Skapa användare i gruppen

create users

Du kan skapa nya användare på sidan Gruppinställningar. Mer om gruppinställningar.

Administratörer och managers kan skapa nya användare.

 • Administratörer kan skapa användare upp till det maximala antalet för typen av grupp. De kan skapa och redigera alla typer av användare, inklusive managers och andra administratörer.

 • Managers kan skapa användare upp till det max antal de har blivit tilldelade. De kan bara redigera sina egna användare.

Du kan skapa användare manuellt, men för större grupper kanske du hellre vill skapa användarna med hjälp av CSV-import (Comma Separated Values) . Se nedan för information.

Vi rekommenderar att lärare och föräldrar registreras antingen som Manager eller Administratör
och att elever registreras som Användare.

Skapa en användare

new user För att skapa en ny användare klickar du på knappen Ny användare. Sedan fyller du i:

Visat namn Det här namnet syns på Bläddringssidorna, så du kanske väljer att inte fylla i efternamn för yngre användare.
Användarnamn Det här är namnet som användaren använder för att logga in, och som också utgör en del av webbadressen för dennes publicerade filer.
E-post Det här är en valfri uppgift. Om e-postadress anges så blir det möjligt för användaren själv att byta sitt lösenord.
Lösenord Det här är användarens lösenord.
Telefon Det här är en valfri uppgift som kan användas för teknisk support.
Egen mapp för Mina dokument Kryssa i den här rutan för att skapa en mapp Mina dokument till användaren.
Får publicera dokument Kryssa i den här rutan för att låta användaren publicera dokument på Internet.
Får ändra sin egen e-postadress Kryssa i den här rutan för att låta användaren få ändra e-postadressen som är knuten till kontot.
Manager Här kan du ange vilken manager som ska hantera användaren. Välj manager från rullgardinsmenyn.

create user Klicka på Skapa användare när du är klar.

Notera: Läs Riktlinjer kring e-säkerhet innan du skapar nya användare.

Skapa en manager

new manager För att skapa en manager, klickar du på knappen Ny manager. Sedan fyller du i:

Visat namn Det här namnet syns på Bläddringssidorna.
Användarnamn Det här är namnet som managern använder för att logga in, och som också utgör en del av webbadressen för dennes publicerade filer.
E-post Det här är en valfri uppgift. Om e-postadress anges så är det möjligt för managern att själv att byta sitt lösenord.
Lösenord Det här är managerns lösenord.
Telefon Det här är en valfri uppgift som kan användas för teknisk support.
Kan publicera dokument Kryssa i den här rutan för att låta managern publicera dokument på Internet.
Max antal användare Det här är det maximala antalet användare som managern kan skapa och hantera.

create manager Klicka på Skapa manager när du är klar.

Notera: Endast administratörer kan skapa managers.

Skapa en administratör

new administrator För att skapa en administratör, klickar du på knappen Ny administratör. Sedan fyller du i:

Visat namn Det här namnet syns på Bläddringssidorna.
Användarnamn Det här är namnet som administratören använder för att logga in, och som också utgör en del av webbadressen för dennes publicerade filer.
E-post Måste vara ifylld för en administratör.
Lösenord Det här är administratörens lösenord.
Telefon Det här är en valfri uppgift som kan användas för teknisk support.
Behörigheter Administratören har alltid behörighet att publicera dokument på Internet och att ha en egen mapp för Mina dokument. De kan också alltid välj att byta sitt lösenord. Den administratör som skapade kontot kommer att få meddelanden om gruppens abonnemang när det är aktuellt. Om det finns flera administratörer kan du bocka för att även dessa ska ta emot meddelanden om gruppens abonnemang.

create Administrator Klicka på Skapa admin när du är klar.

Notera: Endast administratörer kan skapa annan administratör.

Redigera användare

För att redigera en användare, klicka på dennes namn i listan över användare.
Härifrån kan du se och redigera alla användarens uppgifter, inklusive lösenordet som kan ändras här.

Om du vill ta bort en användares mapp för Mina dokument, måste du först flytta eller ta bort alla dokument som finns i den.

 VARNING: Användarnamnet är en del av användarens offentliga webbadress. Om du ändrar användarnamnet, ändras adressen till användarens alla sidor. Detta innebär att att om denne tidigare har skickat en länk till någon så slutar den att fungera.

Ändra användarroll

Det är möjligt att byta roll för vilken användare som helst i gruppen. Notera: Bara administratörer kan ändra användarroller.


Ändra en manager till en administratör:

 • Klicka på ikonen Gör till admin i managerlistan.
  eller
 • Redigera managern och välj "admin" i rullmenyn för "Roll".

Notera: Innan du kan ändra en manager till en administratör måste du se till att denne har angivit en e-postadress.


Ändra en administratör till en manager:

 • Klicka på ikonen Ta bort som admin i administratörslistan.
  eller
 • Redigera administratören och välj "manager" i rullmenyn för "Roll".

Notera: Du kan inte göra detta om det bara finns en administratör. En administratör kan inte ändra sin egen användarroll.


Ändra användare till manager:

 • Klicka på ikonen Gör till manager i användarlistan.
  eller
 • Redigera användaren och välj "manager" i rullmenyn för "Roll".

Notera: Efter detta måste du redigera managern för att bestämma dennes max antal användare.


Ändra manager till användare:

 • Redigera managern och välj "användare" i rullmenyn "Roll".

Notera: Det går inte att ändra en manager till användare om denne har egna användare tilldelad sig. Då måste du först omfördela användarna till en annan ansvarig manager eller admin.

Omfördela användare

Du kan flytta över användare från en manager eller administratör till en annan. Den här funktionen kan till exempel vara användbar om eleverna byter lärare i samband med nytt läsår.

Du kan antingen omfördela alla användare eller också kan du omfördela enskila användare.


Omfördelning av användare utifrån manager eller administratör:

 • Klicka på länken Omfördela i manager- eller administratörslistan för att få upp en lista med alla deras användare. Du kan använda rullmenyerna för att välja en ny manager för enskilda användare, eller så kan du använda funktionen Omfördela alla till.


Omfördelning utifrån användaren:

 • Klicka på användarens namn namn i användarlistan. I managerfältet kan du välja en ny manager i rullmenyn.

Låsa konto

Det är möjligt låsa en användares konto, vilken innebär att denne inte kan logga in på Widgit Online. Det kan vara aktuellt att göra om till exempel en användare har skapat olämpligt innehåll.


För att låsa kontot för en användare:

 • Klicka på användarens namn i användarlistan.
 • I inloggningsfältet, klicka i kryssrutan Kontot är låst för att förhindra inloggning.

lockingNär en användare är låst, visas en ikon föreställande ett blått hänglås i användarlistan.


För att låsa upp en användare:

 • Avmarkera kryssrutan Kontot är låst för att förhindra inloggning. När kontot är upplåst kan användaren logga in på Widgit Online igen med samma användarnamn och lösenord som tidigare.


Låst av Widgit

locking Widgit kontrollerar bilder som laddas upp till Widgit Online. Om opassande bilder upptäcks, eller om det är något allvarligt problem med ett konto, så kommer kontot att låsas. Det visas då med en ikon föreställande ett rött hänglås.

Om Widgit har låst ett konto så kommer användaren eller gruppens administratör att kontaktas.

CSV-import (Comma Separated Values)

Du kan lägga till, redigera eller ta bort flera administratörer, managers eller användare på samma gång genom att använda funktionen för CSV-import. Den finns längst ner på sidan för gruppinställningar.

Import Export CSV

Det första steget är att exportera användarna i gruppen till CSV. En fil kommer då att laddas ner med namnet group.csv. Filen innehåller all information om användarna i gruppen såsom användarnamn, visat namn och e-post. Den visar också användarnas behörighet, som till exempel om de har rätt att publicera dokument eller byta e-postadress.

Editing a CSV file

Viktigt att veta när du redigerar en CSV-fil:

 • Användare som inte finns med i filen kommer INTE att ändras när filen importeras.
 • Kontrollera att managers eller admins redan finns INNAN du anger dem som managers för användare i CSV-filen.
 • Du kan inte skapa en ny manager och tilldela dem användare på samma gång via CSV.
 • Tomma rader och rader med (#) i den första kolumnen kommer inte att tas med.
 • Användarnamn kan inte ändras via CSV.
 • Först görs ändringar för befintliga användare (i den ordning de visas i filen), därefter tas användare bort och till sist läggs nya användare till.
 • Fyll i en ny rad för att skapa en ny användare. För en admin måste en e-postadress anges.
 • För att ändra eller ange ett lösenord för en användare, skriv in detta i kolumnen för lösenord.
 • För att ta bort en användare skriver du in dennes användarnamn i kolumnen för ta bort.

Tips: Om du tilldelar en manager till en användare i samma CSV-import där båda skapas, så kommer managern inte att tilldelas användaren. Du kan köra igenom samma CSV-fil en gång till för att managern ska bli tilldelad.