Egna bilder

Image Library

Sidan Egna bilder används för att hantera egna bilder som du laddar upp för att använda i rutnät.

Klicka på länken Inställningar uppe till höger på skärmen, så kan du sedan välja sektionen Egna bilder.

Ladda upp en bild

Flash cardsDu kan ladda upp egna bilder för att använda i rutnät antingen i redigeringsläget när du skapar ett rutnät eller på sidan Egna bilder.

Klicka på knappen Ny egen bild.

New user image

På sidan som då visas klickar du på knappen Välj fil och söker dig fram till den bild eller de bilder du vill ladda upp.

När du väljer att ladda upp en bild kommer du att få möjlighet att ge bilden ett namn samt märka den med taggar. Detta är valfritt, men om du har många egna bilder så kan det bli lättare att söka efter bilder om du lagt till namn eller taggar till den.

Du kan märka bilden med flera taggar genom att skriva ett kommatecken mellan varje tag. Det kan hjälpa dig att organisera bilderna och hitta bilder som hör ihop, i din sökning. Till exempel kan bilder på elever i samma klass taggas med ex Tamsin, Årskurs 1, Klass 1b.

Ladda upp flera bilder: När du klickar på Välj fil kan du markera flera bilder och ladda upp dessa samtidigt. Om du lämnar fältet Namn tomt kommer filnamnet för varje bild att användas som namn.

Ta bort bild

Du kan ta bort en bild från Egna bilder genom att klicka på knappen Ta bort.

Notera: Om du tar bort bilden kommer den också att tas bort från alla rutnät där den har använts.

Byta ut egen bild

Du kan ladda upp en annan bild som ersättare av en bild i Egna bilder.

Klicka på bilden du vill byta ut, och därefter på Välj fil för att söka reda på den nya bilden du vill använda. Klicka sedan på knappen Byt ut bild.

Nästa gång du visar eller redigerar ett rutnät som innehåller bilden kommer du att se att det automatiskt har uppdaterats.

Du kan också byta det namn eller de taggar du har lagt in till en bild genom att helt enkelt skriva in ny text för dessa i fälten.

När du byter ut en egen bild kommer bilden att ersättas i alla rutnät där den har använts.

Rotera bilder

Rotating Images

I Egna bilder kan du rotera din bild om du vill visa den i annan rikting. Klicka på någon av ikonerna för rotera för att vrida bilden moturs eller medurs.

Söka bilder

Om du har lagt till namn eller taggar till dina bilder kan du söka efter dem i Egna bilder. Detta är användbart om du har laddat upp många egna bilder.

Search images

Du kan också söka efter uppladdade bilder genom att skriva namn och taggar i fliken Egna bilder när du skapar ett rutnät .

Insert own images