Språk

Om ditt konto innehåller fler än ett språk kan du dels ändra språk i gränssnittet och dels ändra det språk som används som standardspråk för dokument.
I Widgit Online ingår svenska och engelska som valbara språk.

  • Språk i gränssnittet är det språk som du har i din webbläsare.

  • Standardspråk för dokument gäller det språk du vill använda när du skapar och redigerar symboldokument.

Changing your languageÄndra standardinställningar för språk

Båda dessa inställningar gör du på sidan Inställningar. Klicka på knappen Byt så visas en dialogruta där du kan välja ett annat tillgängligt språk som du vill använda.

Språk i gränssnittet hämtas från din webbläsares inställningar, men du kan välja annat som ska gälla istället.

Notera: Om ett språk inte är tillgängligt kommer standard att gå tillbaka till svenska

Val av språk i ett dokument

Changing your document languageNär du skapar ett symboldokument kan du ändra språk som du vill använda för det aktuella dokumentet. Dokumentets språk är det språk som används för symboliseringen. Om du exempelvis ändrar dokumentets språk till engelska kommer du att kunna skriva en engelsk mening och få symboler till orden. När du byter språk kommer även talsyntesen att bytas till en engelsk talsyntes.

Le Chat est sur la chaise

För att välja annat språk än det valda standardspråket för det aktuella dokumentet klickar du på menyn Symboler och välj sedan Språk.

Språk i rutnätets mallar

När du klickar på Skapa ett rutnät, för att öppna en mall all att använda, så kan du till vänster välja vilket av dina tillgängliga språk som du vill använda när du ska skapa ditt rutnät.

french gridspicking a language

Tillgängliga språk

De språk som för närvarande är tillgängliga i symboldokument och i rutnät är:

  • Svenska
  • Engelska