Lämna en grupp

Om en användare ska lämna en grupp så gör administratören eller användarens manager detta på sidan Gruppinställningar, där användaren kan tas bort ur listan.

Om du är admininstatör och lämnar ett gruppkonto, blir du automatiskt registrerad för ett 21 dagar långt prova-på-konto. Om du sedan vill fortsätta använda Widgit Online så måste du köpa ett eget abonnemang innan den tiden går ut.

Notera: Alla dina dokument kommer att finnas kvar när du lämnar gruppen, men webbadressen till dina publicerade dokument kommer att ändras.

Nytt prova-på-konto

När du som administratör lämnat gruppen så kommer du att bli registrerad för ett 21 dagar långt prova-på-konto. Om du vill fortsätta använda Widgit Online så måste du köpa ett eget abonnemang innan den tiden går ut.

När du loggar in på ditt nya konto, kommer du inte längre att kunna använda ditt gamla inloggningsnamn från gruppkontot:

Exempel: widgit/john

Nu kommer ditt inloggningsnamn istället att vara din e-postadress:

Exempel: john@widgit.com

Dina dokument

På ditt nya konto:
När du lämnar en grupp så tar du med dig en kopia av alla dina mappar, ordlistor och dokument. Det inkluderar alla dokument du har skapat och som finns i din grupps "Delade dokument". Dessa kommer att finnas i mappen "Mina dokument" på ditt nya konto.

På gruppkontot:
Alla de filer och mappar du skapat i gruppens "Delade mappar" kommer att finnas kvar där och ägandet kommer att föras över på en annan administratör.

 VARNING: Mappen "Mina dokument" på gruppkontot och ALLT som finns i den kommer att TAS BORT.

Hur man lämnar gruppen

För att lämna en grupp måste du vara antingen manager eller administratör.

Gå till "Dina inställningar" och välj en ny administratör i rullmenyn.

Den här administratören kommer att ta över ägandet till alla dina mappar och dokument i "Delade mappar". De kommer också att tilldelas alla eventuella användare som du är manager för.

Sedan trycker du på knappen Lämna gruppen. Du kommer då omedelbart att tas till ditt nya prova-på-konto.