Fyll i från lista

feature video

Du kan nu snabbt och enkelt kopiera och klistra in en lista med ord som du vill göra ett material av, rakt in i ett rutnät i Widgit Online. Då kommer rutnätet att automatiskt fyllas i med orden från din lista.

Välja en mall

Du kan använda funktionen Fyll i från lista i alla mallarna i Widgit Online, även i mallarna för två språk.

Klicka på den mall du vill använda så öppnas den för redigering.

Fyll i från lista

Populate Frames Button Klicka på ikonen för Fyll i från lista i verktygsfältet och gör din lista med ord eller fraser i fältet i dialogrutan.

 

Fyll i från lista

Du kan skriva in dina ord direkt eller kopiera och klistra in dem från ex ett Worddokument, ett Excelark eller från en hemsida.

Du kan lägga in upp till 500 ord i din lista, men tänk på att en lång lista kan ta flera minutera för Widgit Online att symbolsätta.

Inställningar för Fyll i från lista

Fyll i ifrån lista från dokumentets början Fyll i ifrån lista från dokumentets början
Din lista kommer att läggas in från början på dokumentet.
Fyll i från lista med början från den markerade cellen Fyll i från lista med början från den markerade cellen
Din lista kommer att läggas in från och med den markerade cellen i dokumentet.
Fyll i från lista i de markerade cellerna och med början på den aktuella sidan Fyll i från lista i de markerade cellerna och med början på den aktuella sidan
Håll nere Ctrl och markera valda celler. Din lista kommer då att fylla i dessa celler samt motsvarande celler på de sidor som läggs till.
Lägg automatiskt till sidor för hela listan Lägg automatiskt till sidor för hela listan
För att hela din lista ska få plats kan det behöva läggas till sidor i dokumentet. Bocka för här om du vill att sidor automatiskt läggs till så att allt innehåll i listan fylls i.

Bekräfta och låt Widgit Online fylla i rutnätet

När du har skrivet eller klistrat in din lista i dialogrutan och har valt inställning för hur rutnätet ska fyllas i klickar du på knappen Fyll i från lista.

Populate Frames Click