Säkerhet

Widgit Online är en webbaserad applikation för personal, familjer och symbolanvändare. Syftet med Widgit Online är att kunna skapa, lagra, och dela dokument med symbolstöd.

Den här sidan tar upp de viktigaste säkerhetsåtgärderna vi har tagit för att skydda användare och deras dokument.

Tillgång

Tillgång till Widgit Online är kopplad till användarnas inloggningsuppgifter. Dessa består av ett användarnamn eller e-postadress samt ett privat lösenord. Läs mer om Riktlinjer kring e-säkerhet när det gäller lösenord och om att skapa användare i gruppen.

Datalagring och tillgänglighet till tjänsten

Widgit Online tillhandahålls av Amazon Web Services, vilket ger dig snabb och pålitlig tillgång till dina dokument var du än är. Ditt konto skyddas av Amazons mycket säkra säkerhetsinrättningar som bemannas dygnet runt av tränade säkerhetsvakter. Infrastrukturen skyddas av omfattande övervakningssystem för nätverk och säkerhet.

Läs mer om de tekniska detaljerna kring Amazons säkerhet här:
aws.amazon.com/security

Brandvägg

Våra servrar finns bakom en brandvägg och ett intrångsdetektionssystem. Förutom automatiska varningar, kontrolleras dessa regelbundet för att hitta spår av intrångsförsök. Tillgång till servrarna är låst och strikt auktoriserad enligt principen för minsta rättighetsadministration.

Kryptering

Widgit Online använder HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) för alla förfrågningar, vilket innebär att all kommunikation mellan din dator och våra servrar är krypterad. Detta är standard för kryptering över webben och används av tjänster som internetbanker och näthandel.

Betalningar

Inga uppgifter om kreditkort eller betalningar lagras på våra servrar. Alla automatiska betalningar för Widgit Online hanteras uteslutande av PayPal.

Tillgång till information för Widgits och Symbolbruket | Hargdatas personal

Endast ett litet antal av Widgits och Symbolbruket | Hargdatas anställda har tillgång till kunduppgifter, och enbart för att kunna hjälpa till med support och hantering av konton.