Dina inställningar

Du kommer till sidan för dina inställningar genom att klicka på länken Inställningar i övre högra hörnet i Widgit Online.

Sidan för inställningar är indelad i sektioner: Dina inställningar, Abonnemang, Ordlistor, Egna bilder och Widgit Writer

Användare med gruppkonto har även en sektion för Gruppinställningar.

settings menu

Abonnemang visar information om din typ av konto och detaljer kring ditt abonnemang, och ger möjligheten att förlänga eller ändra ditt konto.

Gruppinställningar kan användas för att skapa nya användare och bestämma användartyp och behörighet för olika användare.

Ordlistor kan användas för att hantera de ordlistor som man använder för att lägga till egna ord och bilder till ordförrådet i symboldokument.

Egna bilder kan användas för att hantera egna bilder som används i rutnät.

Widgit Writer kan användas för att hantera uppkopplingen mot de iPads som man använder Widgit Writer och Widgit Go SE på.

Information om ditt konto - Mina inställningar

Webbadress till dina publicerade filer: Det här är webbadressen där du kan dela med dig av dina dokument.
Din inloggning: Det här är ditt inloggningsnamn för Widgit Online.

Redigera konto

E-post Din registrerade e-postadress för Widgit Online.
Telefon Ett telefonnummer som du frivilligt kan ange för att användas vid teknisk support.
Visat namn Ditt synliga namn i Widgit Online.
Användarnamn Ditt registrerade användarnamn för Widgit Online som också är en del av webbadressen till dina publicerade filer.

 VARNING: Ditt användarnamn är en del av din offentliga webbadress. Om du ändrar ditt användarnamn, ändras också adressen till alla dina sidor. Detta innebär att att om du tidigare har skickat en länk till någon eller angett den på en hemsida, så slutar den att fungera.

Nuvarande lösenord Om du vill ändra ditt lösenord, skriv ditt nuvarande lösenord här.

Nytt lösenord

Här skriver du in lösenordet du vill byta till.

Bekräfta nytt lösenord

Här skriver du in det nya lösenordet en gång till som bekräftelse.

Ta emot e-post

Markera i kryssrutan ifall du vill ta emot e-post om uppdateringar och nya funktioner.

Notera: Läs om Riktlinjer för e-säkerhet innan du ändrar dina inställningar.