Delade mappar

Användare med gruppkonto har tillgång till Delade mappar och Delade mallar.

Dessa kan användas för att dela dokument inom gruppen. Dokument kan antingen vara enbart för att läsas av andra i gruppen, eller tillgängliga för alla att redigera för gemensamt arbete.

Delade mappar är särskilt användbart för att kunna överblicka och hantera användares arbete utan att behöva ha tillgång till externa lagringsplatser som ex. på en server.

Mappen Delade mallar kan användas för att dela egna mallar för rutnät med andra användare i gruppen.

Behörigheter

 • Behörigheten till Delade mappar ställs in för varje mapp.
 • Behörigheten till Delade mallar beror på vilken typ av användare du är (Admin, Manager eller Användare).

Skapa delade mappar

Administratörer och managers kan skapa rotmappar i Delade mappar. De kan också ställa in mappens läs- och skrivrättigheter för olika användare.

 • Rotmappar - När du skapar en ny rotmapp så har först bara du (mappens ägare) och admininstratören tillgång till mappen. Du kan sedan ändra rättigheterna till mappen för att göra den tillgänglig även för andra.

 • Undermappar- Nya undermappar kommer att vara inställd med samma rättigheter som den överliggande mappen, men du kan när som helst ändra detta.
new folder

För att skapa en mapp, gå till Delade mappar och klicka på knappen Ny mapp. Du kommer att bli tillfrågad om ett namn på den nya mappen, och du kan även välja en symbolikon för mappen.

Inställningar för mappar

folder settings För att ställa in rättigheterna till en mapp, öppna mappen och klicka på knappen Inställningar.

På sidan för inställningar kan du ändra mappens:

 • Namn
 • Symbolikon
 • Ägare

Du kan också ändra inställningarna för vem som ska ha behörighet till mappen.

folder permissionsVem har behörighet till mappen

Du kan ändra behörigheten för olika användarnivåer:

Notera: Administratörer och mappens ägare har alltid full behörighet.

Olika typer av behörighet till en mapp

För alla mappar och undermappar är det möjligt att reglera åtkomsten för att läsa och/eller att skriva. Till exempel så skulle en skola med två klasser kunna organisera sina mapper på det här sättet:

 • Delade mappar
  • Skolinformation (elever från båda klasserna kan endast läsa dokument)
  • Klass 1
   • Att läsa (elever från klass 1 kan endast läsa dokument)
   • Arbeten (elever från klass 1 kan både läsa och skriva dokument)
  • Klass 2
   • Att läsa (elever från klass 2 kan endast läsa dokument)
   • Arbeten (elever från klass 2 kan både läsa och skriva dokument)

Klass 1 och klass 2 kan inte se varandras mappar eftersom de har olika managers.

 

Du kan ställa in behörighet för att läsa och skriva för alla mappar. Undermappar kommer automatiskt att vara inställda för samma behörighet som den överliggande mappen, men du kan ändra detta.

Läsa Skriva  
read - on write - on Användare kan se allt innehåll i mappen, och kan skapa och redigera dokumenten.
read - on Write - off Användare kan se allt innehåll i mappen, men kan inte skapa eller redigera dokument.

read - off write - on Användare kan skapa och redigera sina egna dokument, men kan inte se dokument skapade av andra användare.
read - off Write - off Mappen är helt dold för användarna.

Vissa användare

specific users

Administratörer och managers kan, förutom att bestämma behörigheten för alla användare eller för en viss managers alla användare, även ge vissa användare behörighet till en mapp.
Det kan vara användbart till exempel om det finns aktiviteter som bara berör vissa användare.

När du gör inställningar för läs- och skrivrättigheter för "vissa användare", kommer du att se en lista över alla användare i gruppen att välja från.

Rättigheter för vissa användare är endast möjlig i rotmappar ej i undermappar.

Delade mallar

Du kan skapa dina egna mallar för rutnät genom att redigera någon av de standardmallar som ingår i Widgit Online. I ett gruppkonto kan du sedan dela dina nya mallar med andra användare i gruppen genom att kopiera dem till mappen Delade mallar.

Administratörer och managers har rätt att göra allt i mappen Delade mallar. De får byta namn, flytta, kopiera, ta bort, redigera och skapa nya dokument utifrån mallen.

De kan också skapa nya mappar i mappen Delade mallar samt flytta mallar till rotmappen Delade mallar.

Användare kan inte göra allt detta. Användare kan kopiera mallar samt skapa nya dokument utifrån en mall.