Abonnemang

Du kommer till sidan Abonnemang genom att klicka på Inställningar i övre högra hörnet i Widgit Online, och sedan klicka på Abonnemang längst upp på sidan.

Subscriptions menu

Olika typer av konton

På sidan Abonnemang kan du se vilken typ av konto du har.

Det finns två typer av konton, individuella konton för en användare och gruppkonton för flera användare.

Det finns olika storlekar på ett gruppkonto:

 • Familj
 • En klass eller en grupp
 • Liten skola (med max 1 klass per årskurs)
 • Medelstor skola (med 2-3 klasser per årskurs)
 • Stor skola (med fler 3 klasser per årskurs)
 • Mindre organisation
 • Större organisation

Olika typer av abonnemang

Det finns två olika typer av abonnemang:

 • Månadsabonnemang
 • Årsabonnemang

Prova-på-konto

Om du har ett prova-på-konto, kan du på sidan Abonnemang se när tiden för ditt konto kommer att löpa ut.

Vem som helst kan registrera sig för att prova Widgit Online gratis i 21 dagar.

Kunder som har datorversionen av SymWriter kan använda sin licensnyckel för att aktivera ytterligare tre månaders gratis förlängning av sitt Widgit Online-konto. Har du fått en kampanjkod så kan den användas för att förlänga tiden för ditt konto.

Om du vill fortsätta att använda Widgit Online efter att prova-på-tiden har löpt ut, behöver du köpa ett abonnemang. Det finns två alternativ för detta:

 • Betalning per månad - genom PayPal via återkommande månatliga betalningar
 • Betalning per år - genom PayPal via engångsbetalning eller genom beställning direkt från Symbolbruket med fakturabetalning
Activate

Om du beställer direkt från Symbolbruket så får du en aktiveringskod som du sedan använder för att Aktivera ditt konto på sidan Abonnemang.

Activate

Om du har ett individuellt prova-på-konto, kan du när som helst ändra det till ett prova-på-konto för en grupp. Du kommer då att senare kunna köpa ett abonnemang för gruppkonto.

Månadsabonnemang

Om du betalar per månad, så ser du på sidan Abonnemang att du betalar för ditt konto med en återkommande månatlig betalning. Du kan också se månadskostnaden och nästa betaldatum.  

cancle your subscription

Om du inte vill använda Widgit Online längre, kan du Avsluta ditt abonnemang. När du har avslutat ditt abonnemang, kan du fortsätta att använda ditt konto tills den återstående månaden har löpt ut.

upgrade to a group account

Användare med individuellt konto kan uppgradera till ett familjekonto, där hela familjen kan skapa och dela med sig av symboldokument med var sitt användarnamn och personliga filer.


Årsabonnemang

Om du har köpt ett årsabonnemang, så kan du här att se hur långt ditt abonnemang är och när det löper ut. Du kan köpa ett abonnemang på 1 år, 3 år eller 5 år.

Med ett årsabonnemang kommer ditt konto inte att förnyas automatiskt. När ditt abonnemang är på väg att löpa ut så kan du Förnya ditt abonnemang från sidan Abonnemang. Du kan betala förlängningen av abonnemanget med PayPal eller beställa direkt från Symbolbruket för att betala med faktura.

renew your account

Om du beställer direkt från Symbolbruket så får du en aktiveringskod som du kan använda för Förnya ditt abonnemang på sidan Abonnemang.

Användare med individuellt konto kan uppgradera till ett familjekonto för att hela familjen ska kunna skapa och dela med sig av symboldokument med var sitt användarnamn och personliga filer. Skolor eller andra verksamheter med enanvändarkonton kan uppgradera till ett gruppkonto så att fler användare kan logga in och skapa bildstöd.

Om du uppgraderar till ett gruppkonto, så betalar du endast mellanskillnaden mellan de olika typerna av konto för den tid som är kvar till dess du ska förnya ditt abonnemang.


Användare med gruppkonto kan ändra sin typ av konto genom att kontakta Symbolbruket. Du kommer endast att betala mellanskillnaden mellan de olika typerna av konto för den tid som är kvar till dess du ska förnya ditt abonnemang.

Kampanjkod

Om du har fått en kampanjkod så kan du använda den för att förlänga tiden för ditt konto. Du kan använda en kampanjkod när du:

 • registrerar ett prova-på-konto
 • aktiverar ett konto som är förbetalt
 • är inne på sidan Abonnemang (om du har ett årsabonnemang)

Om du har datorversionen av SymWriter, kan du använda din licensnyckel för att förlänga ditt konto med 3 månader.

Fakturor

Användare som har betalat sitt abonnemang med PayPal kommer att se sina fakturor ovanför licensavtalet. Användare som har köpt abonnemang direkt från Symbolbruket får sin faktura tillsammans med leveransen av aktiveringskoden.

Licensavtal

Licensavtalet (Licence agreement) för Widgit Online finns som ett PDF-dokument på sidan Abonnemang.