Teknisk information

Systemkrav

Hastighet på Internetuppkoppling

Vi rekommenderar att använda Widgit Online över en internetuppkoppling med en hastighet på minst 1 Mbps.


Webbläsare

Widgit Online stöds i följande webbläsare:

  • Mozilla Firefox (nuvarade version samt den föregående)
  • Google Chrome (nuvarade version samt den föregående)
  • Internet Explorer (version 11 och nyare)
  • Safari (nuvarande version samt den föregående, endast Mac OS X)

Microsoft Edge stöds ej fullt ut

På grund av ett fel i den aktuella versionen av Microsofts nya webbläsare Edge, som ingår i Windows 10, så kan man för tillfället inte skapa eller redigera symboldokument i just denna webbläsare. Övriga delar av Widgit Online, inkluderat att Skapa rutnät stöds dock.

Vi hoppas att detta kommer att vara rättat i nästa version av Microsoft Edge. Windows 10 innehåller också Internet Explorer 11 som har stöd för alla funktioner som används av Widgit Online. Vi rekommenderar därför att du använder denna eller någon av de andra webbläsarna som fullt stöder Widgit Online.

Andra webbläsare

Widgit Online kan också köras i andra webbläsare, såsom Opera och äldre versioner av Firefox, Google Chrome och Safari (inklusive windows-versioner). Däremot stöder vi inte dessa webbläsare officiellt och vi gör heller inga tester i dessa.


Surfplattor, mobiltelefoner och andra enheter

Bläddra bland, visa dokument och få uppläsning i dokument är funktioner som stöds i moderna webbläsare på både iPads och enheter med Android.

Att redigera dokument är i nuläget inte möjligt att göra på iPads och enheter med Android.