SymWriter 2Upp- och nedladdning

Widgit Online kan också användas som lagringsplats på Internet för filer som laddats upp från olika Widgitprodukter.

Det gäller dokument du skapat i datorprogrammen SymWriter 2, InPrint 3, i appen Widgit Writer samt upplägg från appen Widgit Go SE.

När dessa filer finns uppladdade som backup i Widgit Online kan du dela dem och skriva ut dem, men det är endast filerna från SymWriter 2 som du kan öppna och redigera i Widgit Online, eftersom de har samma filformat som symboldokumenten i Widgit Online har.

Du kan också ladda ner och ladda upp de rutnät med symbolmaterial du gjort i Widgit Online ifall du behöver flytta dem till ett annat konto i Widgit Online.

Ladda upp dokument

För att ladda upp ett dokument som finns i din dator till Widgit Online, gå till dokumentlistan, klicka på knappen Ladda upp ett dokument och välj sedan en fil i din dator.

Namnet på dokumentet kommer att hämtas från filnamnet. Om du vill att det ska heta något annat så skriver du in det önskade namnet under "Namn på dokumentet".

Notera: Endast dokument från Widgit Online (.wodoc och .swdoc) och dokument från SymWriter 2 (.swdoc) är kan redigeras i Widgit Online. Filer från InPrint 3, Widgit Writer och Widgit Go SE kan också laddas upp för backup eller för att underlätta delning. Man kan visa dessa filer som PDF och skriva ut dem, men det går inte att redigera dem i Widgit Online. Export av filer från apparna Widgit Writer och Widgit Go SE till Widgit Online görs direkt från respektive app.

Ladda upp flera upload dialogdokument och mappar

Du kan ladda upp flera filer genom att i din dator skapa en zip fil som innehåller filer med ovanstående filformat. Du kan också ladda upp zip-filer som innehåller både mappar och filer. Dessa mappar kommer att återskapas i Widgit Online.

Om du har andra typer av filer i zip-filen så kommer dessa inte att laddas upp till Widgit Online.

För att genomföra uppladdningen, klicka på Ladda upp ett dokument och välj en zip-fil med det innehåll som du vill ladda upp till Widgit Online. .

Notera: Att ladda upp en zip-fil med hela innehållet i din mapp med SymWriter 2-dokument är ett snabbt och enkelt sätt att ta backup på allt ditt arbete. Varje zip-fil har en maximal storlek på 30 MB.

Medan din zip-fil håller på att laddas upp kan du fortsätta att använda Widgit Online. Under tiden kommer du att se meddelandet "Importering pågår".

När din uppladdning är klar, uppdatera dokumentlistan i webbläsaren för att se de nya filerna.

Du kan också hitta en lista över dina Senaste uppladdningar intill knappen Ladda upp ett dokument.

recent uploads

Ladda ner dokument

För att ladda ner enskilda filer från Widgit Online till din dator, kan du klicka direkt på länken för respektive fil i dokumentlistan.Nedladdningen börjar då i din webbläsare. Klicka på ett nedladdat symboldokument så öppnas det direkt i SymWriter 2. Dokument från Widgit Writer eller upplägg från Widgit Go Se kan ej öppnas i något datorprogram då de används i en iPad. Om du vill ladda ner upplägg till Widgit Go SE eller dokument till Widgit Writer gör du detta via importering från respektive app direkt i din iPad.

Notera: Om du har hittat ett dokument med hjälp av sökning på "Bläddra bland alla" som du vill ladda ner men inte vet var filen finns att hitta i dokumentlistan, klicka på ikonen "rotmapp" när filen är öppen. Då kommer du till dokumentets plats i dokumentlistan där du kan välja att ladda ner filen.

Ladda ner flera dokument och mappar

Rename zip dialogFör att ladda ner flera dokument till din dator, gå till dokumentlistan och markera kryssrutorna för de filer och mappar du vill ladda ner, och klicka sedan på knappen Ladda ner. Om du väljer en enskild fil så kommer den att laddas ner direkt till datorn och sparas i Hämtade filer. Om du väljer flera flera filer så kommer det istället att laddas ner en .zip som innehåller dessa filer. Packa upp zip-filen i datorn för att få tilllgång till alla mappar och filer.

När du laddar ner flera filer, kan du ange namnet på zip-filen. Webbläsaren kommer att ladda ner filen till din standardplats för nedladdade filer.

Spara och öppna direkt från SymWriter 2

För att spara ett dokument i SymWriter 2 direkt till Widgit Online, öppna dokumentet i SymWriter 2 och välj Spara dokument till Widgit Online i menyn Arkiv.

För att öppna ett dokument från Widgit Online i SymWriter 2, välj Öppna ett dokument från Widgit Online i menyn Arkiv.

Gratis uppdatering: Om du har SymWriter 1 kan du gratis uppgradera till SymWriter 2 så att ditt program blir kompatibelt med alla onlinefunktionerna. Du kan ladda ner uppdateringen från downloads.widgit.com/symwriter