User templateEgna mallar

Utöka antalet mallar genom att skapa egna mallar.

Du kan använda de färdiga mallarna i Widgit Online för att skapa nya personligt anpassade mallar.

 

Skapa en mall

Börja med att öppna den mall i Widgit Online som du vill använda som underlag för din nya mall.

 Gör de ändringar du önskar och klicka sedan på ikonen spara som mall. Din nya mall kommer att sparas direkt i mappen Mina mallar.

Notera: Om din mall innehåller flera sidor så kommer endast den första sidans innehåll att kopieras till nya sidor som du lägger till när mallen används.

basic grid

Ett rutnät i liggande format med 4 rader och 7 kolumner skulle ex kunna användas som underlag för nya mallar som dessa:


Planera dagens måltider

meal choices


Jag gillar och Jag gillar inte

like and dislikes

 

Använda egna mallar

När du vill använda någon av dina mallar klickar du på knappen Skapa ett rutnät ovanför dokumentlistan. Nu öppnas dialogen "Välj en mall".

my templatesTill vänster finns rubriken Mina mallar. Du kan visa specifika mappar med mallar eller Alla mina mallar.

När du väljer en mapp visas miniatyrbilder av dina mallar i den högra delen. Välj den mall du vill använda, så öppnas den för redigering.

Om du har ett gruppkonto så finns det också en mapp för Delade mallar.

 

Hantera egna mallar

my templates listI mappmenyn till vänster finns en mapp för Mina dokument och en mapp för Mina mallar.

Om du har ett gruppkonto finns också mapparna
Delade mappar och Delade mallar.

I mappmenyn och dokumentlistan kan du skapa nya mappar, flytta samt byta namn på filer.

Notera: Mallar måste vara sparade i Mina mallar (eller Delade mallar om du har ett gruppkonto). Mallar kan inte flyttas till mappen för Mina dokument.

Ändra en mall

Edit a templateNär du vill redigera och göra ändringar i en mall så gör du detta från dokumentlistan. Klicka på ikonen med pennan bredvid mallens namn för att redigera. Du ser att när du redigerar mallen och inte använder den för att skapa ett nytt rutnät, så kommer bakgrunden att vara orange istället för blå.

När du har gjort de ändringar du önskar kan du välja att Spara mallen eller välja Spara som ifall du vill använda den som en ny mall.

Notera: Om du redigerar en mall som tidigare har använts för att skapa rutnät, så kommer inte dessa att ändras då mallen ändras.