View a documentVisa ett dokument

Widgit Online kan visa dokument för läsning i ett visningsläge där det inte går att redigera. Det innebär att även de som inte har Widgit Online kan se dokumenten om de har tillgång antingen till en länk till ditt publicerade dokument eller till en "direktlänk".

Öppna ett dokument

Det finns tre sätt att öppna ett dokument i visningsläge:

  • Dokumentlistan - Klicka på ikonen Visa  för dokumentet du vill visa

  • Bläddra bland alla - Klicka på dokumentet du vill visa

  • Bläddra bland publicerade - Klicka på dokumentet du vill visa

När du har ett dokument öppet i visningsläge, kan du klicka på knappen Hem för att komma tillbaka till startsidan för den användare som skapat dokumentet eller på knappen Upp för att komma till mappen som dokumentet ligger i.

Om du klickar på knappen för Rotmapp så kommer du till den platsen i dokumentlistan där dokumentet du har öppet för visning finns lagrat.

Uppläsning av symboldokument

Den inbyggda talsyntesen kan användas för uppläsning av ett symboldokument. Du kan lyssna på hela dokumentet eller få det uppläst rad för rad. Dessa alternativ finns:

 Läs upp Läser upp nästa stycke
 Läs upp dokument Läser upp hela dokumentet
 Repetera uppläsning Repeterar det som senast lästes upp
 Stoppa uppläsning Stoppar påbörjad uppläsning (fungerar endast när du har klickat på ikon för uppläsning)
Röst Välj om texten ska läsas upp av en manlig eller kvinnlig röst från Nuance (Oskar, Alva eller Klara)
Hastighet Välj röstens hastighet. Du kan välja mellan standard och långsam.

View a GridUppläsning i rutnät

Rutnät med symboler i kan användas som talande bildkartor. När du klickar i en cell kommer innehållet att läsas av talsyntesen.

Röst Välj om texten ska läsas upp av den manliga eller kvinnliga rösten från Nuance. (Oskar, Alva eller Klara)

Dokumentets visningsläge

I visningsläget kan du också använda följande funktioner:

 Utskrift/ PDF Skapar en PDF-version av dokumentet som sedan kan skrivas ut.
 Publicera Publicerar dokumentet. Mer om publicering
 Storlek Visar den nuvarande storleken på texten och symbolerna i visningen av dokumentet. Du kan också välja att byta till en annan storlek.
 Rotmapp Tar dig till dokumentets lagringsplats i Dokumentlistan.

Direktlänk
Om du klickar här så kan du aktivera eller avaktivera en unik webbadress till dokumentet som du kan dela med andra, oavsett om dokumentet har publicerats eller inte.
Mer om direktlänkar

Användare med gruppkonto kan sakna behörighet att publicera eller att nå vissa rotmappar, beroende på vilka inställningar för behörighet som de har.