Ordlistor

Det kan vara lättare för en användare att förstå innebörden av ord om man gör språkinnehållet i Widgit Online mer personligt. För vissa användare kan ex. ett foto av den egna katten vara lättare att känna igen än symbolen för "katt". Du kan spara sådana här tillägg i språkinnehållet i en "ordlista". En ordlista är en fil som kopplar ihop bilder med ord.

cat word to symbol match

Du kan använda flera ordlistor i samma dokument, och du kan också välja vilka ordlistor som kommer att användas som standardinställning i nya dokument och rutnät.

Sidan Ordlistor

Settings menu

För att komma till sidan Ordlistor, klickar du på Inställningar i det övre högra hörnet på skärmen. På sidan Ordlistor visas alla ordlistor som du har tillgång till i Widgit Online. På samma sida kan du också:

 • Ladda upp en ordlista
 • Skapa en ny ordlista
 • Ta bort ordlistor
 • Ange ordlistor som standardinställning
 • Visa innehållet i en ordlista
 • Ta bort innehåll i en ordlista

Ladda upp ämnesordlistor från SymWriter 2 och InPrint 3

worldists pages

Du kan använda dina ämnesordlistor från SymWriter 2 och InPrint 3 (datorprogram) i Widgit Online.

Om du ex. har installerat Widgit Hälso- och sjukvårdssymboler som ett komplement till SymWriter 2 eller InPrint 3 kan du ladda upp den ämnesordlistan till Widgit Online så har du tillgång till de extra sjukvårdssymbolerna även där.

upload wordlist

För att ladda upp en befintlig ordlista, klicka på knappen Ladda upp ordlista.

När du har hittat och valt ordlistan du vill ladda upp, trycker du på Ladda upp.

Hitta dina ordlistor på din dator
Standardsökvägen för ämnesordlistorna i SymWriter 2 och InPrint 3 är vanligen:

Windows 8/7/Vista/10: C:\ProgramData\Widgit\Common Files\Topic wordlists

Notera: Mappen ProgramData är som standardinställning dold. För att få tillgång till den kan du antingen skriva sökvägen direkt i utforskaren eller ändra inställningarna för mappen så att den visas.

I ett gruppkonto, kan bara managers och administratörer ladda upp ordlistor.

Angående ordlistor med symboler från tredje part
Symboler från installerade symbolbaser från tredje part (ex. Ritade tecken, Pictogram eller Bliss) kan inte visas i Widgit Online. Om du laddar upp en ordlista som innehåller sådana symboler, så kommer dessa symboler inte att visas.
Om du vill använda bilder från annan bildbas du har din dator får du ladda upp dem som bilder på samma sätt som för egna fotografier och spara dem till en egen ordlista.

Ladda ner ordlistor

För att ladda ner en ordlista från Widgit Online för att använda den i SymWriter 2 eller InPrint 3, klickar du på länken för att ladda ner CFWL under rubriken "Ladda ner" ner i listan över ordlistor. Därefter måste du spara den i mappen för ordlistor till SW 2/IP3 på din dator.

Ordlista som standardval

Om du har en ordlista som du alltid vill använda, kan du välja att göra den till standard för dig. Det innebär att alla nya dokument kommer att ha den ordlistan aktiverad automatiskt.


För att en ordlista ska aktiveras som standard, klicka på stjärnan Gör till standard för mig.

I ett gruppkonto, kan bara administratörer välja att en ordlista ska aktiveras som standard för alla användare i gruppen.

Visa och redigera en ordlista

worldists entries

Klicka på ordlistans namn för att visa innehållet i listan.

I vyn som visas ser du hur många ord som ordlistan innehåller.

Där visa också alla orden samt miniatyrbilder av vilken symbol eller bild som är kopplad till ordet.

Klicka på miniatyrbilden för att få se en större versionsion av den.

Symbol Thumbnail

För att ta bort ett ord, bockar du för ordet i rutan framför det och trycker sedan på knappen Ta bort.

Använda ordlistor i Widgit Online

worldists dialogue

När du skapar ett dokument i Widgit Online, så kan du välja att aktivera kompletterande ordlistor. För att aktivera en ordlista i dokumentdelen väljer du menyn Symboler och sedan Symboler och ordlistor. I rutnätdelen klickar du på ikonen Inställningar symboler.

I dilogen visas de ordlistor som är aktiverade för det här dokumentet. Du kan också välja att aktivera eller avaktivera andra ordlistor som finns tillgängliga.

Om en administratör för ett gruppkonto, har valt en ordlista som standard för hela gruppen, så kommer den att synas i grå färg, eftersom den inte kan avaktiveras.

På samma ställe kan du också aktivera och avaktivera "begränsat vokabulär" genom att klicka på "Fler inställningar".

Spara ändringar i ordlistor

När du skriver i ett dokument eller i ett rutnät i Widgit Online kan du göra innehållet mer personligt genom att:

save wordlists changes
 • Byta ordet för en symbol
 • Byta bilden för ett ord

De här ändringarna kommer att sparas i det aktuella dokumentet/rutnätet. Du kan också spara dina ändringar för att använda dem i andra dokument genom att lägga till dem i en ordlista.

För att göra det i dokumentdelen väljer du menyn Symboler och därefter Spara ändringar till ordlista. För att göra detta i rutnätdelen klickar du på ikonen Spara till ordlista.

Här kan du se alla nya ord och bilder du har lagt till i dokumentet och kan välja att spara dem till dem till vilken som helst av de aktiverade ordlistorna, eller skapa en ny ordlista där du kan lägga till dem.

Varje användare har också en egen användarordlista som alltid är aktiv. Här kan du lägga till ändringar som du vill ska vara permanenta.

craete wordlistSkapa en ny ordlista

Du kan skapa nya ordlistor på två sätt:

 • Från dialogrutan Spara ändringar till ordlistan när du jobbar med ett dokument.

 • Från sidan Ordlistor genom att använda panelen Skapa ordlista.

I ett gruppkonto, kan bara managers och administratörer skapa nya ordlistor.